Frågor & Svar

Saknar du någon information nedan tveka inte att höra av dig till oss på info@luciapokalen.nu


Du betalar din tävlingsavgift och coach här! >>


Om Luciapokalen

Luciapokalen är en traditionstyngd nybörjartävling för både damer, herrar, juniorer, seniorer och veteraner. Vi vill med denna tävling stimulera nybörjare – och de som ännu inte nått elitskiktet. Det är just detta som gör tävlingen så unik och välbesökt, både av deltagare och publik.

Endast deltagare som inte tidigare vunnit Luciapokalen eller SM, äger rätt att deltaga i Luciapokalen. Undantag:

  • Om man vunnit SM/Luciapokalen som junior får man ställa upp i samma gren på Luciapokalen som senior.

  • Om man vunnit SM/Luciapokalen som senior får man ställa upp i samma gren på Luciapokalen som veteran.

  • Om man vunnit SM/Luciapokalen som veteran får man ställa upp i samma gren på Luciapokalen 10 år efter segern (Lex Falk).

Man får även deltaga i en annan gren än den man tidigare vunnit på Luciapokalen eller SM innan man byter åldersklass.

______________________

Regler på tävlandes hotell

Följande rekommenderas för hotellen de tävlande använder:

  • Bastun får ej användas.

  • Tanningspray på hotellrummet förbjudet: Under tidigare år har badrum smutsats ned av tanning-spray, vilken är nästan omöjligt att få bort från fogmassan i kakel.

  • Gästen debiteras extra för eventuell rengöring om spray används på rum eller i badrum.


______________________

Åldersgräns för deltagande på SBFF-licensierade tävlingarna

Från 1 januari 2013 får ingen under 18 år delta vid SBFF-licensierade tävlingar (Bodybuilding, Bikini Fitness, Bodyfitness, Classic Bodybuilding, Men’s Physique, Wellness Fitness, Women’s Physique etc). Man måste alltså ha fyllt 18 år innan eller senast på tävlingsdagen, inga dispenser ges.

______________________

En coach per tävlande

På Luciapokalen får tävlande endast anmäla och ha en coach med de förmåner som det medför (tillgång till backstage etc). Behöver man extra hjälp av någon (till exempel sminkös eller liknande) får den tävlande möta upp denne utanför backstageområdet.

______________________

Måste man som licensierad tävlande anmäla en coach?

Nej, man får tävla på egen hand utan en coach. Men en trött, stressad och dietande tävlande har stor hjälp av någon som är behjälplig med färgläggning, att hålla reda på tider då man som tävlande ska vara på scenen, hämta eventuellt kvarglömda prylar och alla de andra småsaker som man kan behöva assistans med. Vem som helst kan agera coach (föreningens tävlingsansvarige, en släkting, sambo, kompis etc) så länge denne har god status hos det Svenska Bodybuilding och Fitnessförbundet.

______________________

Hur byter man coach?

Tävlande får byta coach, så länge arrangören blir underrättade om detta byte. Det görs via detta formulär.

______________________

Backstageområdet

Endast ackrediterad personal, tävlande och de utsedda coacherna tillåts i backstageområdet. Tävlande har ett par in/utgångar från backstageområdet. Vill den tävlande mingla med bekanta, så finns det gott om fik/områden utanför backstageområdet att träffas.

______________________

Byte av gren

Tävlande är välkomna att byta gren men endast om man gör det innan sista anmälningsdag. För att göra ditt grenbyte, kontakta oss på info@luciapokalen.nu med önskemålet.

Classic Bodybuilding-anmälda herrar erbjuds att tävla i Bodybuilding ifall de skulle väga över för sin längd i Classic Bodybuilding.

______________________

Öppettider till backstage

Backstageområdet är tillgängligt från två timmar innan mässan öppnar lördag respektive söndag.

______________________

Inregistrering

Alla tävlande på Luciapokalen i Athletic Fitness, Bodybuilding, Bodyfitness, Bikini Fitness, Classic Bodybuilding, Men’s Physique, Wellness Fitness och Women’s Physique skall vara med på sin inregistrering. Det handlar inte enbart om invägning/inmätning, utan även att sekretariatet kontrollerar tävlingsklädseln/id och hjälper dig med dina eventuella frågor.

Läs mer om tider och vad som gäller här >>

______________________

Behöver coachen vara med på inregistreringen av atleter?

Coachen ska inte vara på plats vid själva inregistreringen, då utrymmet ofta är ytterst begränsat.

______________________

Bryta tävling efter inregistrering

Du som under pågående tävling bryter, måste meddela detta till backstagepersonalen, omgående. Dessa kommer sedan att meddela detta till tävlingsledningen. Om man inte kan genomföra ett moment räknas det som att man avbrutit tävlingen och man blir oplacerad. Händer det i finalen mister man dock inte sin finalplats.

______________________

Rutiner för musik

Tävlande i Bodybuilding, Classic Bodybuilding och Women’s Physique sänder in sin poseringsmusik i förhand till den musikansvarige. Instruktioner för hur detta görs finns här. Det är endast top-6 i varje klass som går vidare till finalronden och där får genomföra sin poseringsrutin, men alla anmälda ska lämna in musik.

______________________

Sportsligt uppträdande

För att få våra sporter mer allmänt accepterade är det av yttersta vikt att du som tävlande gör ditt bästa för att visa upp dig från din bästa sida. Liknande direktiv finns för domare och andra funktionärer (se appendix 1 i Constitution of the IFBB för IFBB Code of Ethics). Följ de anvisningar du får från domare och funktionärer, respektera dina medtävlande och uppför dig på ett snyggt sätt i alla lägen. Vid prisutdelning gäller att man stannar kvar på scenen till samtliga fått sina priser och prisceremonin är klar.

Du är som tävlande fullt ansvarig för att din dräkt är reglementsenlig. Vid tveksamhet kan du alltid rådfråga tävlingens huvuddomare. Tävlande som går på scenen med icke reglementsenlig dräkt/utrustning måste vid tillsägelse byta denna inom en minut. Görs inte detta är den tävlande diskvalificerad. Detta scenario ska inte kunna uppstå om du som tävlande följer regelverket och backstagepersonalens direktiv.

Backstagepersonalens direktiv gäller lika som huvuddomares tillsägelse (delegation) och ska följas utan dröjsmål eller protest. Våra internationella moderförbund ser allt strängare på överträdelser, medvetna och omedvetna, som dräkter som är kladdiga av tävlingsfärg, för mycket utskurna eller på annat vis icke reglementsenliga. Vi avser att följa samma linje, varför det är en god idé att ha en alternativ dräkt att byta till, om den ordinarie skulle bli smutsig etc.

Gör ditt yttersta för att vara en god representant för din sport och dig själv, genom att följa regler och direktiv! På scenen Följ de direktiv som huvuddomare/stage managers ger. Bryter du uppenbart mot de direktiv och de regler som finns kan du få varning, poängtillägg eller bli diskvalificerad. Du får inte lämna scenen eller linen utan tillåtelse. Vatten och avtorkning sker endast bakom scenen, efter tillsägelse/tillåtelse av huvuddomare.

Sätt dina poser på kommando och vänta inte ut dina motståndare. Det kan medföra att du inte bedöms i den posen. Vi kommer inte att vänta på tävlande som inte följer kommandon! Upprepade brott mot direktiven kan leda till diskvalifikation. Du som under pågående tävling bryter, måste meddela detta till backstagepersonalen, omgående. Dessa kommer sedan att meddela detta till tävlingsledningen. Tävlande som bryter mot dessa föreskrifter riskerar en extra avgift motsvarande startavgiften.

______________________

Bra kontaktuppgifter att ha

info@luciapokalen.nu förmedlar frågor och svar snarast möjligast