Frågor & Svar

Här följer lite information som kan vara bra att ha inför helgen. Om något är oklart tveka inte att ställa en fråga!

Fotografering

Besökare är välkomna att fota och filma! Det råder inget foto- eller filmförbud på Fitnessfestivalen, eller under tävlingarna.

Presspass

Du kan ansöka om ackreditering för att gå in på mässan och fotografera tävlingarna. Detta görs hos Stockholmsmässan här.

Festivalpartyt – åldersgräns för inträde

Det är ingen åldersgräns för inträde på efterfesten/partyt. Men man måste ha åldern inne om man vill köpa alkohol.

Åldersgräns för deltagande i publiktävlingarna

Åldergränsen för deltagande i publiktävlingarna (chins, dips, body press, biceps battle, muscle-up battle och extreme box jump challenge) är 16 år.

Uppvärmning inför deltagande i publiktävlingarna

Det finns redskapsutställare på plats som man kan fråga om lov att nyttja deras utrustning man du vill värma så tidigt som timmar innan tävlingarna. Tävlande som är vid scenen inför det att tävlingen startar för att få instruktioner och genomföra invägning får en chans känna på/värma upp på tävlingsutrustningen (under förutsättning att de inte stör utställare etc).

Vem vinner vid lika antal reps i publiktävlingarna?

Om två – eller fler tävlande – på prispallen i Bar-dips och Chins får samma antal godkända reps särskiljs de med hjälp av kroppsvikten. Den som har en tyngre kroppsvikt hamnar före den som har en lägre kroppsvikt. Tävlande utanför prispallen med samma antal godkända reps får samma placering.

Om två – eller fler tävlande – på prispallen i Biceps Battle och Body Press får samma antal godkända reps på samma viktbelastning särskiljs de med hjälp av kroppsvikten. Den som har en lättare kroppsvikt hamnar före den som har en tyngre kroppsvikt. Tävlande utanför prispallen med samma antal godkända reps på samma viktbelastning får samma placering, i övrigt slår den som lyft en tyngre vikt alltid den som lyft en lättare.

Åldersgräns för deltagande på SBFF-licensierade tävlingarna

Från 1 januari 2013 får ingen under 18 år delta vid SBFF-licensierade tävlingar (Bodybuilding, Bikini Fitness, Bodyfitness, Classic Bodybuilding, Men’s Physique, Wellness Fitness, Women’s Physique etc). Man måste alltså ha fyllt 18 år innan eller senast på tävlingsdagen, inga dispenser ges.

Rutiner för musik

Tävlande i Bodybuilding, Classic Bodybuilding och Women’s Physique sänder in sin poseringsmusik i förhand till den musikansvarige. Instruktioner för hur detta görs finns här. Det är endast top-6 i varje klass som går vidare till finalronden och där får genomföra sin poseringsrutin, men alla anmälda ska lämna in musik.

Måste man som licensierad tävlande anmäla en coach?

Nej, man får tävla på egen hand utan en coach. Men en trött, stressad och dietande tävlande har stor hjälp av någon som är behjälplig med färgläggning, att hålla reda på tider då man som tävlande ska vara på scenen, hämta eventuellt kvarglömda prylar och alla de andra småsaker som man kan behöva assistans med. Vem som helst kan agera coach (föreningens tävlingsansvarige, en släkting, sambo, kompis etc) så länge denne har god status hos det Svenska Bodybuilding och Fitnessförbundet.

Hur byter man coach?

Tävlande får byta coach, så länge arrangören blir underrättade om detta byte. Det görs via detta formulär, fyll i de nya namn- och kontaktuppgifterna under coachinfo, samt skriv i övrigt-fältet att omanmälan gällde en ny coach.

En coach per tävlande

På Luciapokalen får tävlande endast anmäla och ha en coach med de förmåner som det medför (tillgång till backstage etc). Behöver man extra hjälp av någon (till exempel sminkös eller liknande) får den tävlande möta upp denne utanför backstageområdet.

Om backstageområdet

Endast ackrediterad personal, press med utfärdat presspass, tävlande och de utsedda coacherna tillåts i backstageområdet. Tävlande har ett par in/utgångar från backstageområdet. Vill den tävlande mingla med bekanta, så finns det gott om fik/områden utanför backstageområdet att träffas.

Byte av gren

Tävlande är välkomna att byta gren men endast om man gör det innan sista anmälningsdag. För att göra ditt grenbyte, kontakta oss på info@luciapokalen.nu med önskemålet.

Gränser för längd och vikt vid inregistreringen

Den rätta benämningen för längdklasserna som kallas minus xxx cm är egentligen "under och upp till och med xxx,00 cm". Om du vid inregistreringen mäter det minsta över längdgränsen för en klass så hamnar du i den närmast längre längdklassen.

Den rätta benämningen för viktklasserna som kallas minus xx kg är egentligen "under och upp till och med xx,00 kg". Så om du vid inregistreringen väger det minsta över viktgränsen för en klass så hamnar du i den närmast tyngre viktklassen. Man tävlar helt enkelt i den klass man väger in i.

Tävlande i bodybuilding/classic bodybuilding har 30 minuter på sig innan en omvägning görs. Ifall man skulle ligga på gränsen till att klara kan man passa på att basta, svettas, besöka toaletten eller liknande för att gå ned något i vikt – eller bli någon centimeter längre...

Classic Bodybuilding-anmälda herrar erbjuds att tävla i Bodybuilding ifall de skulle väga över för sin längd i CBB.

Behöver coachen vara med på inregistreringen av atleter?

Coachen ska inte vara på plats vid själva inregistreringen, då utrymmet ofta är ytterst begränsat.

Regler på tävlandes hotell

Följande rekommenderas för hotellen de tävlande använder:

  • Bastun får ej användas.

  • Tanningspray på hotellrummet förbjudet: Under tidigare år har badrum smutsats ned av tanning-spray, vilken är nästan omöjligt att få bort från fogmassan i kakel.

  • Gästen debiteras extra för eventuell rengöring om spray används på rum eller i badrum.

Öppettider till backstage

Backstageområdet är tillgångligt från två timmar innan mässan öppnar lördag respektive söndag.

Får en tävlande kille delta i både Bodybuilding och Classic Bodybuilding, eller som dam delta i både Bodybuilding och Bodyfitness/Bikini Fitness (eller en annan variant av dessa tre)?

Från och med 2009 får man ej dubblera i de olika kroppskulturgrenar som arrangeras. Välj en gren. Däremot kan CBB-anmälda herrar välja att tävla i Bodybuilding ifall de skulle väga över för sin längd i CBB.

Bryta tävling efter inregistrering

Du som under pågående tävling bryter, måste meddela detta till backstagepersonalen, omgående. Dessa kommer sedan att meddela detta till tävlingsledningen. Om man inte kan genomföra ett moment räknas det som att man avbrutit tävlingen och man blir oplacerad. Händer det i finalen mister man dock inte sin finalplats.

Inregistrering

Alla tävlande på Luciapokalen i Athletic Fitness, Bodybuilding, Bodyfitness, Bikini Fitness, Classic Bodybuilding, Men’s Physique, Wellness Fitness och Women’s Physique skall vara med på sin inregistrering. Det handlar inte enbart om invägning/inmätning, utan även att sekretariatet kontrollerar tävlingsklädseln/id och hjälper dig med dina eventuella frågor.

Läs mer om tider och vad som gäller här.

Den fria poseringen i Bodybuilding/Classic Bodybuilding/Women’s Physique

Är man inte van att stå på en scen i något sammanhang är det naturligt att det känns lite läskigt att stå inför en månghövdad publik, helt ensam och i minimala kläder. Du är inte ensam om att tycka att det känns läskigt! Läs några hjälpande instruktioner här. Reglerna för längden på det fria programmet är inget som är unikt för Luciapokalen, utan det är SBFF:s/IFBB:s regler som gäller. Tiden tas från första posering och är 60 sekunder.

Sportsligt uppträdande

För att få våra sporter mer allmänt accepterade är det av yttersta vikt att du som tävlande gör ditt bästa för att visa upp dig från din bästa sida. Liknande direktiv finns för domare och andra funktionärer (se appendix 1 i Constitution of the IFBB för IFBB Code of Ethics). Följ de anvisningar du får från domare och funktionärer, respektera dina medtävlande och uppför dig på ett snyggt sätt i alla lägen. Vid prisutdelning gäller att man stannar kvar på scenen till samtliga fått sina priser och prisceremonin är klar.

Du är som tävlande fullt ansvarig för att din dräkt är reglementsenlig. Vid tveksamhet kan du alltid rådfråga tävlingens huvuddomare. Tävlande som går på scenen med icke reglementsenlig dräkt/utrustning måste vid tillsägelse byta denna inom en minut. Görs inte detta är den tävlande diskvalificerad. Detta scenario ska inte kunna uppstå om du som tävlande följer regelverket och backstagepersonalens direktiv.

Backstagepersonalens direktiv gäller lika som huvuddomares tillsägelse (delegation) och ska följas utan dröjsmål eller protest. Våra internationella moderförbund ser allt strängare på överträdelser, medvetna och omedvetna, som dräkter som är kladdiga av tävlingsfärg, för mycket utskurna eller på annat vis icke reglementsenliga. Vi avser att följa samma linje, varför det är en god idé att ha en alternativ dräkt att byta till, om den ordinarie skulle bli smutsig etc.

Gör ditt yttersta för att vara en god representant för din sport och dig själv, genom att följa regler och direktiv! På scenen Följ de direktiv som huvuddomare/stage managers ger. Bryter du uppenbart mot de direktiv och de regler som finns kan du få varning, poängtillägg eller bli diskvalificerad. Du får inte lämna scenen eller linen utan tillåtelse. Vatten och avtorkning sker endast bakom scenen, efter tillsägelse/tillåtelse av huvuddomare.

Sätt dina poser på kommando och vänta inte ut dina motståndare. Det kan medföra att du inte bedöms i den posen. Vi kommer inte att vänta på tävlande som inte följer kommandon! Upprepade brott mot direktiven kan leda till diskvalifikation. Du som under pågående tävling bryter, måste meddela detta till backstagepersonalen, omgående. Dessa kommer sedan att meddela detta till tävlingsledningen. Tävlande som bryter mot dessa föreskrifter riskerar en extra avgift motsvarande startavgiften.

Bra kontaktuppgifter att ha

info@luciapokalen.nu förmedlar frågor och svar snarast möjligast