inregistrering

Inregistrering för licensierade tävlande på Luciapokalen görs backstage i samma stora lokal som spraytan. Närmaste entré är östra ingången på Stockholmsmässan. 

Fredag den 30 november (Mässans öppettider 11-20)

  • 12.00–15.00 Bikini Fitness

  • 17.00 Athletic Fitness

  • 17.30 Wellness Fitness

  • 18.00 Bodyfitness

  • 19.00 Men’s Physique

Lördag den 1 december (Mässans öppettider 9-18)

  • 15.00 Women’s Physique

  • 16.00 Classic Bodybuilding

  • 17.00 Bodybuilding

Ordningen på all inregistrering: Veteran, Junior, Senior – i ökande längd- eller viktklasser.

Om inregistreringen

Alla tävlande på Luciapokalen i Athletic Fitness, Bodybuilding, Bodyfitness, Bikini Fitness, Classic Bodybuilding, Men’s Physique, Wellness Fitness och Women’s Physique ska vara med på sin inregistrering. Det handlar inte enbart om invägning/inmätning, utan även att sekretariatet kontrollerar tävlingsklädseln/id och hjälper dig med dina eventuella frågor.  

Allmänt

Överdragskläder ska vara avtagna innan du kommer in i registreringsrummet. Smycken, piercing, klockor etc ska vara avtagna för samtliga tävlande i bodybuilding och classic bodybuilding.

Om du har utrustning som inte godkänns, eller om musik saknas, är det ditt fulla ansvar att ordna dessa detaljer i god tid före tävlingsstart. Du eller din coach ansvarar för att musikansvarig får musiken levererad till sig.

Om du försenas av tåg- eller bilstrul eller annat utom din kontroll måste du meddela detta omgående!  Det samma gäller om du av någon anledning väljer att avstå från att tävla, endera innan inregistreringen eller mellan inregistreringen och själva tävlingen. I samtliga dessa fall SMS:ar/ringer du sekretariatets Magnus Branzén på 0708-34 57 08 och/eller mailar info@luciapokalen.nu, snarast möjligt.

Om du inte meddelar försening eller strykning riskerar du bestraffning.

Bodybuilding

Samtliga tävlande måste väga in i den tävlingsdräkt de tänkt använda. Inga undantag medges. Visa även upp eventuell dräkt du tänkt använda i rond två och tre. Den tävlande har det fulla ansvaret för att korrekt och reglementsenlig dräkt används vid tävlingen. Det går alltså inte att använda argument som: “Jamen, den var ju godkänd förra året/vid annan tävling” etc. Vid minsta tveksamhet bör du fråga huvuddomare eller backstagepersonal om råd.

Läs även i inbjudan vad som gäller för licens, musik, startavgift, legitimation etc.

Man tävlar i den klass man väger in i, oavsett vilken klass man var anmäld i. Om man väger över ges man en möjlighet till omvägning senast 30 minuter senare.

Bikini Fitness

Samtliga tävlande måste mäta in i den tävlingsdräkt de tänkt använda – ta även med skor till denna rond. Inga undantag medges. Visa även upp eventuella andra dräkter och skor du tänkt använda. Den tävlande har det fulla ansvaret för att korrekt och reglementsenlig dräkt används vid tävlingen. Det går alltså inte att använda argument som: “Jamen, den var ju godkänd förra året/vid annan tävling” etc. Vid minsta tveksamhet bör du fråga huvuddomare eller backstagepersonal om råd.

Läs även i inbjudan vad som gäller för licens, startavgift, legitimation etc. Var restriktiv med smycken etc. Det är fysiken som bedöms och allt som drar uppmärksamheten från din fysik kan vara negativt. Kom även ihåg att glitter på kroppen är en sådan detalj som kan påverka bedömningen negativt och i vissa fall ge order om avtorkning.

Man tävlar i den klass man mäter in i, oavsett vilken klass man var anmäld i.

Classic Bodybuilding

Samtliga tävlande måste väga in i den tävlingsdräkt de tänkt använda i rond ett. Inga undantag medges. Visa även upp eventuell dräkt du tänkt använda i rond två och tre. Den tävlande har det fulla ansvaret för att korrekt och reglementsenlig dräkt används vid tävlingen. Det går alltså inte att använda argument som: “Jamen, den var ju godkänd förra året/vid annan tävling” etc. Vid minsta tveksamhet bör du fråga huvuddomare eller backstagepersonal om råd.

Läs även i inbjudan vad som gäller för licens, musik, startavgift, legitimation etc.

Man tävlar i den klass man väger in i, oavsett vilken klass man var anmäld i. Om man väger/mäter över/under ges man en möjlighet till omvägning/ommätning 30 minuter senare. Missar du längd/viktkriteriet för CBB kan du välja att tävla i bodybuilding istället.

Bodyfitness

Samtliga tävlande måste mäta in i den tävlingsdräkt de tänkt använda – ta även med skor till denna rond. Inga undantag medges. Visa även upp eventuella andra dräkter och skor du tänkt använda. Den tävlande har det fulla ansvaret för att korrekt och reglementsenlig dräkt används vid tävlingen. Det går alltså inte att använda argument som: “Jamen, den var ju godkänd förra året/vid annan tävling” etc. Vid minsta tveksamhet bör du fråga huvuddomare eller backstagepersonal om råd.

Läs även i inbjudan vad som gäller för licens, startavgift, legitimation etc. Var restriktiv med smycken etc. Det är fysiken som bedöms och allt som drar uppmärksamheten från din fysik kan vara negativt. Kom även ihåg att glitter på kroppen är en sådan detalj som kan påverka bedömningen negativt och i vissa fall ge order om avtorkning. Man tävlar i den klass man mäter in i, oavsett vilken klass man var anmäld i.

Men’s Physique

Samtliga tävlande måste väga in i den tävlingsdräkt de tänkt använda. Inga undantag medges. Visa även upp eventuell dräkt du tänkt använda i rond två och tre. Den tävlande har det fulla ansvaret för att korrekt och reglementsenlig dräkt används vid tävlingen. Det går alltså inte att använda argument som: “Jamen, den var ju godkänd förra året/vid annan tävling” etc. Vid minsta tveksamhet bör du fråga huvuddomare eller backstagepersonal om råd.

Läs även i inbjudan vad som gäller för licens, startavgift, legitimation etc.

Man tävlar i den klass man mäter in i, oavsett vilken klass man var anmäld i.

Women’s Physique

Samtliga tävlande måste väga in i den tävlingsdräkt de tänkt använda. Inga undantag medges. Visa även upp eventuell dräkt du tänkt använda i rond två och tre. Den tävlande har det fulla ansvaret för att korrekt och reglementsenlig dräkt används vid tävlingen. Det går alltså inte att använda argument som: “Jamen, den var ju godkänd förra året/vid annan tävling” etc. Vid minsta tveksamhet bör du fråga huvuddomare eller backstagepersonal om råd.

Läs även i inbjudan vad som gäller för licens, startavgift, legitimation etc.

Man tävlar i den klass man mäter in i, oavsett vilken klass man var anmäld i.

Att tänka på

  • Var noga med att ej lämna spår av brunfärg efter dig på vare sig hotell (lakan, textilier etc), backstage eller i omklädningsrum. Vi har tidigare haft problem, förenat med stora städkostnader, för denna typ av åverkan.

  • Var vänlig och använd papperskorgarna backstage och städa undan på den plats där du “slagit läger”, efter dagens slut.Domarkåren avgör vem som ska tilldelas priset. I bedömningen ingår underhållningsvärde och den generella kvalitén på framförandet. Priset kan tillfalla vem som helst som tar sig till finalen i en av de grenar som har en poseringsrond (Bodybuilding, Classic Bodybuilding, Women’s Physique).