inregistrering

Inregistrering för licensierade tävlande på Luciapokalen görs grenvis backstage i samma stora lokal som spraytan. Närmaste entré är östra ingången på Stockholmsmässan. 

Fredag den 30 november (Mässans öppettider 11-20)

Inregistrering fredag lunch, med start 12.00:

  • Bikini Fitness

Ordning inregistrering fredag kväll, med start 17.00:

  • Athletic Fitness

  • Wellness Fitness

  • Bodyfitness

  • Men’s Physique

Lördag den 1 december (Mässans öppettider 9-18)

Ordning inregistrering eftermiddag, med start 15.00:

  • Classic Bodybuilding

  • Bodybuilding

  • Women’s Physique

Ordningen på all inregistrering: Veteran, Junior, Senior – i ökande längd- eller viktklasser.

Om inregistreringen

Alla tävlande på Luciapokalen i Athletic Fitness, Bodybuilding, Bodyfitness, Bikini Fitness, Classic Bodybuilding, Men’s Physique, Wellness Fitness och Women’s Physique ska vara med på sin inregistrering. Det handlar inte enbart om invägning/inmätning, utan även att sekretariatet kontrollerar tävlingsklädseln/id och hjälper dig med dina eventuella frågor.  

Allmänt

Överdragskläder ska vara avtagna innan du kommer in i registreringsrummet. Smycken, piercing, klockor etc ska vara avtagna för samtliga tävlande i bodybuilding och classic bodybuilding.

Om du har utrustning som inte godkänns är det ditt fulla ansvar att ordna dessa detaljer i god tid före tävlingsstart.

Om du försenas av tåg- eller bilstrul eller annat utom din kontroll måste du meddela detta omgående!  Det samma gäller om du av någon anledning väljer att avstå från att tävla, endera innan inregistreringen eller mellan inregistreringen och själva tävlingen. I samtliga dessa fall SMS:ar/ringer du sekretariatets Magnus Branzén på 0708-34 57 08 och/eller mailar info@luciapokalen.nu, snarast möjligt.

Om du inte meddelar försening eller strykning riskerar du bestraffning.

Godkänd tävlingsdräkt

Den tävlande har det fulla ansvaret för att korrekt och reglementsenlig dräkt används vid tävlingen. Det går alltså inte att använda argument som: “Jamen, den var ju godkänd förra året/vid annan tävling” etc. Vid minsta tveksamhet bör du fråga huvuddomare eller backstagepersonal om råd.

Gränser för längd och vikt vid inregistreringen

Den rätta benämningen för längdklasserna som kallas minus xxx cm är egentligen "under och upp till och med xxx,00 cm". Om du vid inregistreringen mäter det minsta över längdgränsen för en klass så hamnar du i den närmast längre längdklassen.

Den rätta benämningen för viktklasserna som kallas minus xx kg är egentligen "under och upp till och med xx,00 kg". Så om du vid inregistreringen väger det minsta över viktgränsen för en klass så hamnar du i den närmast tyngre viktklassen. Man tävlar helt enkelt i den klass man väger in i.

Classic Bodybuilding-anmälda herrar erbjuds att tävla i Bodybuilding ifall de skulle väga över för sin längd i Classic Bodybuilding.

Bikini Fitness

Samtliga tävlande måste mäta in i den tävlingsdräkt de tänkt använda – ta även med skor till denna rond. Inga undantag medges. Visa även upp eventuella andra dräkter och skor du tänkt använda.

Var restriktiv med smycken etc. Det är fysiken som bedöms och allt som drar uppmärksamheten från din fysik kan vara negativt. Kom även ihåg att glitter på kroppen är en sådan detalj som kan påverka bedömningen negativt och i vissa fall ge order om avtorkning.

Man tävlar i den klass man mäter in i, oavsett vilken klass man var anmäld i.

Bodybuilding

Samtliga tävlande måste väga in i den tävlingsdräkt de tänkt använda. Inga undantag medges. Visa även upp eventuell dräkt du tänkt använda i rond två/tre.

Man tävlar i den klass man väger in i, oavsett vilken klass man var anmäld i. Om man väger över ges man en möjlighet till omvägning senast 30 minuter senare.

Classic Bodybuilding

Samtliga tävlande måste väga in i den tävlingsdräkt de tänkt använda i rond ett. Inga undantag medges. Visa även upp eventuell dräkt du tänkt använda i rond två/tre.

Man tävlar i den klass man väger in i, oavsett vilken klass man var anmäld i. Om man väger/mäter över/under ges man en möjlighet till omvägning/ommätning 30 minuter senare. Missar du längd/viktkriteriet för Classic Bodybuilding kan du välja att tävla i Bodybuilding istället.

Bodyfitness

Samtliga tävlande måste mäta in i den tävlingsdräkt de tänkt använda – ta även med skor till denna rond. Inga undantag medges. Visa även upp eventuella andra dräkter och skor du tänkt använda.

Var restriktiv med smycken etc. Det är fysiken som bedöms och allt som drar uppmärksamheten från din fysik kan vara negativt. Kom även ihåg att glitter på kroppen är en sådan detalj som kan påverka bedömningen negativt och i vissa fall ge order om avtorkning. Man tävlar i den klass man mäter in i, oavsett vilken klass man var anmäld i.

Men’s Physique

Samtliga tävlande måste väga in i den tävlingsdräkt de tänkt använda. Inga undantag medges. Visa även upp eventuell dräkt du tänkt använda i rond två och tre.

Man tävlar i den klass man mäter in i, oavsett vilken klass man var anmäld i.

Wellness Fitness

Samtliga tävlande måste mäta in i den tävlingsdräkt de tänkt använda – ta även med skor till denna rond. Inga undantag medges. Visa även upp eventuella andra dräkter och skor du tänkt använda.

Var restriktiv med smycken etc. Det är fysiken som bedöms och allt som drar uppmärksamheten från din fysik kan vara negativt. Kom även ihåg att glitter på kroppen är en sådan detalj som kan påverka bedömningen negativt och i vissa fall ge order om avtorkning.

Man tävlar i den klass man mäter in i, oavsett vilken klass man var anmäld i.

Women’s Physique

Samtliga tävlande måste väga in i den tävlingsdräkt de tänkt använda. Inga undantag medges. Visa även upp eventuell dräkt du tänkt använda i rond två/tre.

Man tävlar i den klass man mäter in i, oavsett vilken klass man var anmäld i.

Att tänka på

  • Var noga med att ej lämna spår av brunfärg efter dig på vare sig hotell (lakan, textilier etc), backstage eller i omklädningsrum. Vi har tidigare haft problem, förenat med stora städkostnader, för denna typ av åverkan.

  • Var vänlig och använd papperskorgarna backstage och städa undan på den plats där du “slagit läger”, efter dagens slut.